gazele

O firmie

AKBiK Sp. z o.o jest firmą budowlaną realizującą inwestycje kubaturowe od 2009 roku, współpracującą w przeszłości z innymi firmami jako konsorcjant wykonujący w większości specjalistyczne prace budowlane i renowacyjne. Firma AKBiK Sp. z o.o. zrealizowała jako Generalny Wykonawca dla Inwestorów zewnętrznych m.in.:

  • dla Dolnośląskiej Izby Lekarskiej - „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 45 we Wrocławiu z przeznaczeniem na siedzibę Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, zakończono w kwietniu 2013r.

  • dla Zamku Kliczków - „Modernizacja dwóch zabudowań folwarcznych pod hotel w Kliczkowie” - Folwark Kliczków, zakończono w marcu 2013r.

  • dla Safona Sp. z o.o. - „Dobudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją usługową w parterze do istniejącego zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zakończono w grudniu 2013r.

  • dla Safona Sp. z o.o.- „Przebudowa nieużytkowego budynku nr 1 i 2 na obiekt zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego w Sobótce przy ul. Armii Krajowej 3, zakończono w maju 2012roku.

  • dla Zamku Kliczków - Modernizacja istniejącej kotłowni Zamku Kliczków, zakończono w maju 2012roku.

  • dla Gminy Miejskiej w Żaganiu - „Rewitalizacja przypałacowego zespołu parkowego Żaganiu, jako element wspierania dostępności do dziedzictwa kulturowego” – etap I, zakończono w kwietniu 2012r.

Adres korespondencyjny :

AKBiK Sp. z o.o.
ul. Wagonowa 6
Wrocław, 53-609

email: sekretariat@akbik.pl
tel.: +48 71 30 70 769
faks: +48 71 721 50 69
BANK mBank 41 1140 1140 0000 5767 5200 1001

NIP: 895-10-10-462
KRS: 0000323570
REGON: 008087584

Dane rejestrowe spółki :

AKBiK Sp. z o.o.
ul. Wagonowa 6
53-609 Wrocław

Gazele Biznesu 2015