gazele

Portfolio

 

 

Zamówienia finansowane ze środków publicznych

 

 

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

 


Podpisana 04 maja 2016 r. umowa dotyczy: "Przebudowy budynku dydaktycznego Z (część wysoka) Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu".

  

 

ue007.jpgue024.jpgue012.jpgue019.jpg

 

  


 

 

Przedszkole w Dobroszycach

 

 W bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej już Hali Sportowej w Dobroszycach powstało całkiem nowe przedszkole gminne - umowa na wybudowanie obiektu została podpisana 24 sierpnia 2016 r. Przedmiot budowy obejmował również zagospodarowanie terenu oraz infrastrukturę towarzyszącą.

 

  

dobr008.jpgdobr009.jpgdobr11.jpgdobr001.jpg

  


  

 

Zakład Poprawczy w Sadowicach - etap III.

 


"Remont elewacji wschodniej wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, schodów i tarasu, wymiana obróbek blacharskich wraz z robotami towarzyszącymi" - podpisana 26 maja 2017 r. umowa na remont Zakładu Poprawczego Ministerstwa Sprawiedliwości z siedzibą w Sadowicach.

 

 

s3002.jpgs3004.jpgs3001.jpg

  


 

 

Politechnika Wrocławska - Wydział Techniczno-Przyrodniczy w Legnicy

 

  

Na podstawie zawartej 21 lipca 2016 r. umowy wykonaliśmy remont zabytkowej elewacji budynku dydaktycznego oraz sali gimnastycznej w Legnicy. Inwestorem jest Politechnika Wrocławska.

 

 

leg001.jpgleg007.jpgleg005.jpgleg004.jpg

 


 

 

Przebudowa i remont budynku przy ul. Zwycięskiej 8a we Wrocławiu na potrzeby placówki przedszkolnej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.

 

Podpisana 23 marca 2016 r. umowa obejmuje przebudowę i remont zabytkowego budynku, oraz pielęgnację zieleni na terenie obiektu.

 

 

zwy016.jpgzwy017.jpgzwy010.jpgzwy009.jpg

  

Wizualizacja budynku po przebudowie:

 

3.jpg4.jpg1.jpg2.jpg

 

 


 

 

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobrzeniu.

 


Podpisana 17 lutego 2016 r. w Dobroszycach umowa obejmuje budowę sali gimnastycznej oraz wykonanie kanalizacji deszczowej.
Inwestycja zlokalizowana jest w Dobrzeniu, Gmina Dobroszyce, zaś przedstawicielem Inwestora jest Wójt Gminy Dobroszyce, pan Artur Cioska oraz pani Bożena Ziółecka - Skarbnik Gminy, Główna Księgowa.

 

dob026.jpgdob25.jpgdob029.jpgdob038.jpg

 

 


 

 

Politechnika Wrocławska - Budynek C13

 


Zawarta w dniu 08 lutego 2016 r. umowa dotyczy

 

"Modernizacji części pomieszczeń budynku C-13 Politechniki Wrocławskiej"

 

c13013.jpgc13006.jpgc13001.jpgc13005.jpg

 

 


 

Zakład Poprawczy w Sadowicach - etap II.


"Remont elewacji zachodniej i południowej wraz z wymianą stolarki okiennej (...) i prace towarzyszące"
 - podpisana 02 czerwca 2016 r. umowa oznacza wykonanie kolejnych prac w Zakładzie Poprawczym Ministerstwa Sprawiedliwości z siedzibą w Sadowicach.

 

 

sadii019.jpgsadii021.jpgsadii016.jpgsadii008.jpg

 


 

 Politechnika Wrocławska - Wydział Architektury - Budynek E5


W dniu 09 czerwca 2015 r. zawarta została umowa:

"Przebudowa i remont budynku E-5 Politechniki Wrocławskiej wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Rozbrat 7 we Wrocławiu - Etap II."


W 2016 roku nasza praca została doceniona przez Kapitułe Nagrody konkursu "Piękny Wrocław" - w XXVI edycji konkursu budynek został wyróżniony jako budynek historyczny, który po częściowym remoncie upiększa Wrocław. 

Wykonane prace obejmują wszystkie kondygnacje oraz elewację budynku.

pwre5045.jpgpwre5024.jpgpwre5015.jpgpwre5039.jpg
 

  


   

"ZOO Wrocław" - przebudowa pomieszczeń magazynów w terrarium na wybieg dla waranów.

   

Działając na zlecenie ZOO Wrocław Sp. z o.o. powiększamy przestrzeń życiową wrocławskich waranów - powstaje dla nich nowy wybieg.

  

 

war013.jpgwar009.jpgwar020.jpgwar006.jpg
 

  Link do zdjęć na Facebooku


 

 

Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu 


W dniu 20 sierpnia 2014r. podpisaliśmy umowę na realizację zadania pn.:

"Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem

Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu"

trz000.jpg
 

Przedmiot zamówienia obejmuje: budynek główny ośrodka, budynek sali wielofunkcyjnej z rozbudową oraz przebudowę budynku sali RETRO.

 

trz010.jpgtrz050.jpgtrz011.jpgtrz012.jpg
 

 


 

 Zakład Poprawczy w Sadowicach

 

W dniu 18 sierpnia 2015r. zawarta została umowa na Remont elewacji i tarasu Zakładu Poprawczego Ministerstwa Sprawiedliwości z siedzibą w Sadowicach.

 

 

sad004.jpgsad001.jpgsad006.jpgsad003.jpg
 

 


 

Na terenie Starej Kopalni "KWK Julia" w Wałbrzychu, w ramach projektu:

"Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia -

Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia"

zrealizowaliśmy trzy kontrakty:

 

- "Rewitalizacja budynku nr 10"

Przedmiotem inwestycji była rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne i ekspozycję muzealną byłej KWK Julia w Wałbrzychu budynku nr 10 - dawnego budynku szybów "Julia" i "Sobótka" oraz pomieszczenia łaźni.

 

w21.JPGw50.jpgw31.jpgw24.JPG

Link do zdjęć na Facebooku

 

- "Rewitalizacja budynku nr 17 (wieży widokowej)"

Projektowany obiekt zakładał zmianę sposobu użytkowania pierwotnie istniejącej w tym miejscu chłodni kominowej na wieżę widokową.

 

wal17073.jpgwal17071.jpgwal17081.jpgwal17080.jpg

Wizualizacja wieży widokowej - materiały inwestora. Obok - zdjęcie budynku już po realizacji.

 

wal17wiz01.jpgwal17085.jpg

Link do zdjęć na Facebooku

 

- "Rewitalizacja budynku nr 4 (dawnej elektrowni)"


W budynku, po zakończeniu rewitalizacji, planowane jest - między innymi - wystawienie ekspozycji Muzeum Techniki.

 

w4005.jpgw4006.jpgw4007.jpgw4008.jpg

Zamawiającym jest Gmina Wałbrzych, pl. Magistracki 1 w Wałbrzychu, przedstawicielem Zamawiającego jest Pan Roman Szełemej - Prezydent Miasta Wałbrzycha.

 


 

 

- ”Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Sobótce”

 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku C Szkoły Podstawowej nr 1 w Sobótce, przy ul. Świdnickiej 20.

szksob006.jpgszksob03.jpgszksob04.jpgszksob007.jpg

Inwestorem jest Gmina Sobótka, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy, Pana Stanisława Dobrowolskiego

 


 

 

Zabytki architektury

Jako Generalny Wykonawca zrealizowaliśmy rewitalizację niżej wymienionych zabytków architektury:

 

- „Rewitalizacja przypałacowego zespołu parkowego w Żaganiu jako element wspierania dostępności do Dziedzictwa Kulturowego”, inwestor Gmina Żagań.

 

zag001.jpgzag002.jpgzag006.jpgzag007.jpg

 


 

- „Modernizacja dwóch zabudowań folwarcznych pod hotel w Kliczkowie” - Folwark Kliczków, inwestor Zamek Kliczków Sp. z o.o.

 

fol004.jpgfol005.jpgfol010.jpgfol011.jpg

 


 

- „Przebudowa nieużytkowanych budynków na obiekty zakwaterowania turystycznego i rekreacji na działce nr 17 AM-31 obręb Sobótka przy ul. Armii Krajowej 3 w Sobótce”, inwestor Safona Sp. z o.o.

 

sob.jpgsob2.jpgsob3.jpgsob4.jpg

 


 

- „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 45 we Wrocławiu z przeznaczeniem na siedzibę Dolnośląskiej Izby Lekarskiej”, inwestor Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu.

 

dil001.jpgdil006.jpgdil007.jpgdil008.jpg

 

 

 

 


 

 

Budownictwo mieszkaniowe

 

 

pod Muflonem

 

- ”Budynek mieszkalny z częścią usługową w Kłodzku przy ul. Braci Gierymskich 3.”

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w poziomie parteru. Projekt wykonawczy zakłada powstanie 4-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego - w tym 11 lokali mieszkalnych - z częścią usługową, która zlokalizowana zostanie na parterze.

kl021.jpgkl002.jpgkl020.jpgkl001.jpg

Inwestorem jest firma KREInvest Sp. z o.o.

Kreinvest Sp. z o.o.


 

"Przedświt" Budynki mieszkalne z garażem podziemnym.

 

 

 

Przedmiotem Robót jest budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z  garażem podziemnym. Budowa zlokalizowana jest we Wrocławiu przy ulicy Przedświt.

 

 

 

   

prz015.jpgprz025.jpgprz029.jpgprz018.jpg

 


 

 

"Karwiany" Budynek mieszkalny z częścią usługową.

 

Realizowaną inwestycją jest budynek mieszkalny, z parterem przeznaczonym na usługi. Budynek jest zlokalizowany w podwrocławskiej miejscowości Karwiany.

 

  

kar042.jpgkar036.jpgkar015.jpgkar016.jpg
 

 Odnośnik do strony inwestycji: www.naszekarwiany.pl

 


 

- ”Dobudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją usługową w parterze do istniejącego zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej”.
Inwestycja zlokalizowana jest we Wrocławiu przy ul. Olszewskiego i ul. Rodakowskiego, inwestorem jest firma Safona Sp. z o.o.

 

olsz005.jpgolsz009.jpgolsz012.jpgolsz013.jpg

 


 

 Zamówienia prywatne

 

 

- "Mentor - Jelcz Laskowice" - Hala produkcyjna z zapleczem socjalno-biurowym.

 

men-wiz.jpg


Przedmiotem budowy jest wykonanie hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalno-biurowym.

 

men015.jpgmen041.jpgmen044.jpgmen036.jpg

 


 

- "Centrum Sportów Lotniczych i Ekstremalnych" w Mirosławicach - Symulator skoków spadochronowych.

 


Przedmiotem budowy jest wykonanie budynku symulatora skoków z funkcjami towarzyszącymi wraz ze stacją transformatorową.

 

mir031.jpgmir0030.jpgmir017.jpgmir033.jpg

 

Adres korespondencyjny :

AKBiK Sp. z o.o.
ul. Wagonowa 6
Wrocław, 53-609

email: sekretariat@akbik.pl
tel.: +48 71 30 70 769
faks: +48 71 721 50 69
BANK mBank 41 1140 1140 0000 5767 5200 1001

NIP: 895-10-10-462
KRS: 0000323570
REGON: 008087584

Dane rejestrowe spółki :

AKBiK Sp. z o.o.
ul. Wagonowa 6
53-609 Wrocław

Gazele Biznesu 2015