Budynek mieszkalno-usługowy Karwiany

Budowa budynku mieszkalno-usługowego w Karwianach, Gmina Komorowice.