Budynek mieszkalny, Wrocław

Dobudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją usługową w parterze do istniejącego zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, Wrocław ul.Olszewskiego 85 róg z ul.Rodakowskiego.