Kuźniczysko
Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy SP w Kuźniczysku

Trwają prace związane z wykończeniem elewacji na inwestycji związanej z budową nowej Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Kuźniczysku.