Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Sikorskiego” w Dzierżoniowie

 

15. września 2020 podpisaliśmy umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczeń w budynku nr 8, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Sikorskiego” w Dzierżoniowie”.