Budynek 4, KWK Julia Wałbrzych

Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia.
Zadanie 1 – PW STARA KOPALNIA – BUDYNEK 4 (Pracownia Ceramiczna oraz Centrum Ceramiki Unikatowej)