Budynek D1, Politechnika Wrocławska

Remont i przebudowa ciągów komunikacyjnych i toalet budynku D-1 Politechniki Wrocławskiej przy pl. Grunwaldzkim we Wrocławiu – ETAP I