Budynek „O”, UE Wrocław

„Przebudowa budynku „O” Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości”