Dolnośląska Izba Lekarska, Wrocław

Rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku przy ul. K.Wielkiego 45 we Wrocławiu – z przeznaczeniem na Dolnośląski Ośrodek Kształcenia Lekarzy i Lekarzy Dentystów