Hala sportowa, Dobrzeń

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Dobrzeniu wraz ze zmianą zagospodarowania terenu działek sąsiednich.