Młyn Maria, Wrocław

Roboty elewacyjne inwestycji: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania trzech budynków zabytkowego zespołu Młyna Maria […] przy ul. Staromłyńskiej 2a we Wrocławiu”