Prądzyńskiego, Wrocław

„Przebudowa, rozbudowa i remont oficyny przy ul. gen. I. Prądzyńskiego 39a we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zagospodarowanie wnętrza podwórzowego pomiędzy ul. gen. I. Prądzyńskiego a ul. T. Kościuszki we Wrocławiu”