Przedszkole i żłobek w Pszennie przy ul. Słonecznej

W dniu 15 grudnia 2020 r. podpisaliśmy umowę na budowę przedszkola i żłobka w Pszennie, realizowaną jako dwa oddzielne zadania.