Budynek C13, Politechnika Wrocławska

Modernizacja części pomieszczeń budynku C13 Politechniki Wrocławskiej w zakresie instalacji sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej wraz z robotami towarzyszącymi.