Dział Spraw Międzynarodowych, Politechnika Wrocławska

Przebudowa i remont budynku z przeznaczeniem na budynek Działu Spraw Międzynarodowych Politechniki Wrocławskiej przy ul. Na Grobli 12 we Wrocławiu.