Budynek E5, Politechnika Wrocławska

Przebudowa i remont budynku E5 politechniki Wrocławskiej wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Rozbrat 7 we Wrocławiu.