Rogów05
Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim

Kończymy prace związane z I etapem prac dotyczącym inwestycji pn: „Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim”. W ramach I etapu wykonaliśmy budowę nowego obiektu szkolnego wraz z salą gimnastyczną oraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.