Sobótka hotel

Przebudowa nieużytkowanych budynków na obiekty zakwaterowania turystycznego i rekreacji na działce nr 17 AM-31 obręb Sobótka przy ul. Armii Krajowej 3 w Sobótce