Szczodre

„…poprawa bezpieczeństwa bezdomnych  z niepełnosprawnością przebywających w schronisku w Szczodrem”