tbs_j_l04
TBS Jelcz-Laskowice

Na podstawie zawartej w dniu 30-06-2021 umowy wybudujemy Budynek mieszkalny wielorodzinny (TBS-13) w Jelczu Laskowicach. Inwestorem jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS w Jelczu Laskowicach.