olawa2023_07
TBS Oława

22. września 2021 r. podpisaliśmy umowę na przebudowę istniejącej kamienicy w Oławie i w efekcie zmianie przeznaczenia na budynek mieszkalno-usługowy.
Inwestorem jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TBS” Sp. z o.o.