Termomodernizacja, Sobótka

Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Sobótka – pięć mieszkalnych zasobów komunalnych przy ul. św. Jakuba 5, 26a, 56, 58 i ul. gen. Tadeusza Kościuszki 57