Uniw3wieku 09
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – Uniwersytet Trzeciego Wieku
Przeniesienie Uniwersytetu Trzeciego Wieku do budynku A1, dostosowanie terenu A i budynku A1 dla potrzeb osób niepełnosprawnych – montaż dźwigu osobowego wraz z dostosowaniem budynku A1 do wymagań ochrony przeciwpożarowej.

W budynku A1 Uniwersytetu Ekonomicznego dobiegły końca prace  związane z przeniesieniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dostosowaniem terenu i budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz montażem dźwigu osobowego wraz z dostosowaniem budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej.