czernica_wyr
Budynek Urzędu Gminy Czernica

W dniu 7. kwietnia 2023r. podpisaliśmy umowę na wykonanie robót budowlanych – przebudowę i rozbudowę istniejącego Urzędu Gminy Czernica. Powstaną dodatkowe pomieszczenia użyteczności publicznej, budynek garażowo-gospodarczy z wiatą oraz niezbędna infrastruktura techniczna i drogowa wraz z elementami małej architektury.