Przedszkole, Wrocław

Przebudowa i remont budynku przy ul. Zwycięskiej 8a we Wrocławiu na potrzeby placówki przedszkolnej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.